Cách tính công suất và giá điện máy tính sử dụng

Để xác định chính xác máy tính bàn có tốn điện không, bạn cần tính được công suất hoạt động của máy. Đây là tiền đề để bạn đưa ra đánh giá một cách khách cao. Cụ thể, công thức tính công suất điện tiêu thụ máy tính như sau:

Công suất = Công suất bình quân x số giờ chơi/ ngày x số ngày chơi/ tháng x giá điện hiện tại

Trong đó, công suất bình quân hoạt động của máy tính sẽ được tính dựa trên CPU và GPU. Cụ thể:

  • CPU: Core i3, Ryzen 3 – GPU: GTX 1650: 150W.
  • CPU: Core i5, Ryzen 5 – GPU: RTX 2060, RTX 2060 Super: 250W.
  • CPU: Core i7, Ryzen 7 – GPU: RTX 2080 (Super/ Ti): 350W.
  • CPU: Core i7 – 7900X – GPU: 2 x RTX 2080 (Super/ Ti): 700W.

Đây là kết quả nghiên cứu do tạp chí Gamer thực hiện.

Ví dụ: Bạn đang sử dụng CPU: Core i5, Ryzen 5 – GPU: RTX 2060, sử dụng 4 tiếng/ ngày và 30 ngày 1 tháng. Vậy công suất tiêu thụ của máy tính là:

250 x 4 x 30 = 30.000W = 30kW

Giá điện hiện nay là 2.500 đồng/ số điện nên vị chi giá điện máy tính tiêu tốn là:

30 x 2.500 = 75.000 đồng.

Đem số tiền này so sánh với hóa đơn tiền điện hàng tháng để thấy được liệu máy tính tiêu thụ điện như vậy là đắt hay rẻ, có tốn hay không. Nhìn chung, với số tiền 75.000 đồng cho việc sử dụng máy tính hàng tháng là không hề đắt. Đương nhiên, đây chỉ là mức giá điện sử dụng cho chiếc máy tính thông thường.

Công cụ tính tiền điện của điện lực Việt Nam

https://www.evn.com.vn/c3/calc/Cong-cu-tinh-hoa-don-tien-dien-9-172.aspx