Cổ phiếu Warren Buffett nắm giữ

Chiến lược đầu tư nổi tiếng nhất của Warren Buffett là sở hữu những cổ phiếu lớn trong dài hạn. Đây là 3 cổ phiếu mà ông nắm giữ trong thời gian rất dài, từ năm 1988, 1991 cho đến 2000.

  1. Coca-Cola: Nắm giữ từ năm 1988
  2. American Express: Nắm giữ từ năm 1991
  3. Moody’s: Nắm giữ từ khi IPO vào ngày 30/9/2000

Xem thêm: Cổ phiếu Warren Buffett liên tục nắm giữ 'có giá trị vô thời hạn' và trả cổ tức 'hậu hĩnh'

Các bản dịch

English: Warren Buffett stocks holding