Cần hỗ trợ về viết bài

Mình không thể Đăng nhập vào bài viết để Comment

Hi, bạn login theo hướng dẫn trong link sau để comment trong bài viết nhé:
(Lưu ý là phải login bằng đúng email đã order)