Biết “đủ” - là hạnh phúc

Cho dù là cỏ dại,
Bình dị cũng được mà.
Cần gì đua hương sắc
Giữa tấp nập phồn hoa…

Điều mà ta chọn lựa
Vốn chẳng cần giống ai,
Biết “đủ” - là hạnh phúc
Trời xanh đã an bài.

  • Mao-xiaojie -
    Ảnh: SAPU

Nguồn: deepbooks