Bất cứ chuyện gì mà một người đang gặp phải, dù tốt hay xấu, cũng đều là điều mà họ xứng đáng được nhận

Hôm qua mình đọc được một đoạn văn như này:

"Sau này, trải qua nhiều vai trò công việc, trong đời xuất hiện nỗi đau đớn, tôi mới nhận ra mỗi người có một số phận, hoàn cảnh.

Khi người ta làm chuyện gì đó đều có nguyên do, đôi khi một mình không thể tự quyết định.

Nếu mình chưa hiểu câu chuyện đằng sau mỗi sự việc thì đừng vội đánh giá, đừng ghét người ta.”

Viết hay đấy, nhưng chưa đủ. Sửa lại một tí cho nó trọn vẹn:

"Sau này, trải qua nhiều vai trò công việc, trong đời xuất hiện nỗi đau đớn, tôi mới nhận ra mỗi người có một số phận, hoàn cảnh.

Khi người ta làm chuyện gì đó đều có nguyên do, đôi khi một mình không thể tự quyết định.

Nếu mình chưa hiểu câu chuyện đằng sau mỗi sự việc thì đừng vội đánh giá, đừng ghét người ta, và cũng đừng vội nghĩ tốt, vội giúp đỡ kẻ lạ."

Bất cứ chuyện gì mà một người đang gặp phải, dù tốt hay xấu, cũng đều là điều mà họ xứng đáng được nhận.