Anh có biết thế nào là bất ngờ không?

Anh có biết thế nào là bất ngờ không?

Chính là em chẳng bao giờ nghĩ sẽ gặp được anh, vậy mà đã gặp rồi.

Cũng chưa từng nghĩ sẽ yêu anh, nhưng lại yêu mất rồi…

Sưu tầm: Diệu Uyên