Yêu cầu xuất báo cáo dự án cũ của khách hàng

Working24 đã thực hiện một số lượng rất lớn các dự án cũ của khách hàng. Các dự án cũ có thể đã thực hiện trên nền tảng spreadsheet và chưa được xuất báo cáo trên trello. Tuy nhiên, bạn có thể thể yêu cầu working24 xuất báo cáo cũ (nếu có), vì data vẫn lưu trữ đầy đủ.

Lưu ý: ngoại trừ các dự án viết bài post trực tiếp lên web của bạn, data có thể không lưu


Một dự án cũ được xuất báo cáo theo yêu cầu

Bạn có thể yêu cầu xuất dự án cũ tại đây, hoặc comment trong bảng dự án của bạn