Yêu cầu về giá (Price) cho tùy chọn của bạn trên Công cụ tính giá content

Giá trên Công cụ tính giá content dựa trên ước lượng của thị trường giá content

cong cu tinh gia content

Mức giá của working24 xây dựng đảm bảo người mua content cảm thấy có lợi cho việc phát triển content. Đồng thời, đáp ứng được chi trả hợp lý cho tác giả, để có thể viết content tốt nhất.

Tuy nhiên, phương thức tính giá của working24 có thể không bắt kịp độ nhạy của thị trường content, tại một thời điểm nhất định. Vì vậy, working24 sẽ nhận các góp ý về giá của người dùng, để có thể điều chỉnh phương thức tính giá cho phù hợp trên công cụ tính giá content.

Bạn có thể gửi góp ý về giá cho tùy chọn của bạn trên Công cụ tính giá. Working24 sẽ dựa vào đó để thảo luận tại đây và thay đổi mức giá để bạn có được mức giá hợp lý hơn cho dự án content tiếp theo của bạn đặt tại working24. Cách thực hiện như sau:

  • Bước 1: lựa tùy chọn content phù hợp trên công cụ tính giá, và check giá
    Link công cụ tính giá content tại đây (click vào)
  • Bước 2: chụp hình, hoặc ghi lại các tùy chọn content của bạn
  • Bước 3: gửi thông tin tùy chọn content và giá của bạn trên công cụ tính giá tại đây. Kèm theo yêu cầu mới về giá. Điều quan trọng nhất, bạn phải nêu được lý do, hoặc dẫn chứng hợp lý, để chúng tôi có thể xem xét. Chúng tôi sẽ thảo luận thêm với bạn tại đây (nếu cần).