Ý tưởng nội dung sản phẩm - dịch vụ giảm cân

Hôm nay làm một bài nho nhỏ vậy thôi. Các bạn chia sẻ về nghiên cứu và bổ sung thêm ý tưởng để hoàn thiện nhé!

Cập nhật bài viết CÔNG THỨC SÁNG TẠO 100 Ý TƯỞNG MỖI NGÀY ở fb của mình!

Toàn bộ nội dung và hình ảnh slide do #Thuỳcontent hoàn thiện