Ví Cardano (ADA)

Là người nắm giữ ada, điều quan trọng là phải giữ tiền của bạn an toàn và điều đó có nghĩa là bạn cần giữ bí mật khóa riêng tư của mình. Rất khuyến khích bạn không nên giữ tiền điện tử của mình trong một sàn giao dịch lâu hơn mức cần thiết và thay vào đó hãy sử dụng ví tiền điện tử.

Chi tiết: Ví Cardano (ADA)

Các bản dịch

English: Cardano (ADA) wallets