Thế nào là nội dung 100% viết mới, không copy?

kiem tra trung lap content

Content thực hiện trong dự án của working24 với tùy chọn “100% viết mới, không copy” trong công cụ tính giá content sẽ được kiểm tra bằng Copyscape premium. Đáp ứng tiêu chuẩn và phương thức kiểm tra nội dung copy online của Copyscape.

Hiện tại, có nhiều cách và công cụ kiểm tra nội dung trùng lặp trên internet. Tuy nhiên, thông qua thực tế test nhiều lần thì mức độ chính xác thì Copyscape vẫn đứng đầu, và đáng tin hơn cả. Copyscape premium đảm bảo nội dung của bạn được kiểm tra mà không cần working24 publish lên online. Nhờ đó, robot những công cụ tìm kiếm như Google không thể đọc được, khi bạn chưa sử dụng content

Bạn có thể xem chi tiết hơn về Copyscape tại website:
https://www.copyscape.com/

Những tiêu chí quan trọng của Copyscape yêu cầu mà nội dung 100% viết mới, không copy của tác giả cần đáp ứng:

  1. Từ ngữ trùng lặp, câu trùng lặp, đoạn văn trùng lặp
  2. Văn phong của người viết trùng lặp
  3. Nguồn đã index, dựa trên robot tìm kiếm

Tác giả working24.net được training để đáp ứng tốt nhất kỹ thuật viết mới 100% và tránh trùng lặp nội dung online đã có. Các tiêu chuẩn này chỉ được đảm bảo khi bạn chọn tùy chọn “100% viết mới, không copy” trên công cụ content, để làm việc với tác giả.