Tắt tính năng "Block third-party cookies" trong chrome incognito

Bạn có thể muốn lướt web hoặc login vào một tài khoản nào đó bằng tính năng “lướt ẩn danh”, hay incognito của trình duyệt chrome. Bạn cần để ý đến tùy chọn
Block third-party cookies

Tùy chọn này sẽ làm cho một vài website cần cookie để login hoặc thực hiện vài chức năng không hoạt động được.

Bạn nhớ tắt tính năng này để cookies của web thứ 3 không bị khóa nhé. Cookies của web thứ 3 như working24.net có thể cần để sử dụng cho những chức năng thành viên như Login