Startup gọi vốn chú ý để không mất tiền - cẩn thận phân biệt pre money valuation và post money valuation

1. Tình huống:

Chủ doanh nghiệp tự định giá công ty của mình là 10 tỷ, kêu gọi đầu tư 1 tỷ đổi lấy 10% cổ phần công ty. Nhà đầu tư đưa ra offer 2.2 tỷ đổi lấy 20% cổ phần. Chủ DN nhẩm tính 2.2 tỷ đổi lấy 20%, như vậy định giá công ty lên hẳn 11 tỷ, tội gì không nhận. Chủ DN chấp nhận offer, cả 2 cùng vui vẻ.

2. Giải thích:

  • Thực tế Chủ DN trên đã mất 1 tỷ ngay từ khi đưa ra offer của mình và mất thêm 200tr khi nhận offer của NĐT do hiểu nhầm Post Money thành Pre Money.

Pre-Money Valuation: Giá trị công ty trước khi đầu tư.

Post-Money Valuation: Giá trị công ty sau khi nhận được khoản đầu tư.

Với phương án 1 tỷ đổi 10%:Post = 1/10%=10 tỷ, Pre = 10 - 1 = 9 tỷ (Mất 1 tỷ)

Với phương án 2.2 tỷ đổi 20%: Post = 2.2/20% =11 tỷ, Pre = 1 - 2.2 = 8.8 tỷ (Mất 1.2 tỷ)

  • Nếu Chủ DN muốn định giá công ty mình trước khi đầu tư là 10 tỷ thì Pre = 10 tỷ.

NĐT mới muốn lấy 10%, Post = 10/90% = 11.1 tỷ, cần đầu tư thêm 1.1 tỷ

NĐT mới muốn lấy 20%, Post = 10/80% = 12.5 tỷ, cần đầu tư thêm 2.5 tỷ

Đây là sai lầm rất dễ mắc phải đối với các chủ DN đi gọi vốn mà không rành về tài chính, nghe thì có vẻ công ty được định giá cao hơn, nhưng thực tế miếng bánh của các NĐT hiện hữu bị bé lại. Thậm chÍ các StartUp lên chương trình Shark Tank cũng mắc phải lỗi này. Hi vọng các thông tin trên có thể giúp ích cho các Doanh chủ. Thân!

Trần Hà Tuấn Anh

Anh Trinh