SMART - Bảng phân tích từ khóa

Bảng SMART giúp bạn giải quyết những vấn đề sau

 1. Lưu giữ từ khóa, cập nhật từ khóa mới nhất (bằng hệ thống phân tích tự động)
 2. Theo dõi thứ hạng từ khóa hiện tại trên Google (bằng hệ thống rank checker)
 3. Nhận biết từ khóa đã lên kế hoạch, đang viết, tránh trùng lặp (trong content project)
 4. Phát hiện từ khóa sai landing page, giúp xây dựng lại đúng nội dung (check insight)
 5. Giúp phát hiện các nhánh từ khóa cần focus (bằng thống kê nhận diện màu sắc)
 6. Thống kê các thành viên làm việc cho bạn (hỗ trợ cho chương trình Teamwork)
 7. Thống kê các dự án và tình trạng các task (hỗ trợ cho chương trình Teamwork)

Sau khi xác định các từ khóa yếu, hãy bắt đầu xây dựng content cho từ khóa của bạn

 • Hướng dẫn gửi yêu cầu viết bài nội dung mới cho từ khóa (đang update)
 • Hướng dẫn gửi yêu cầu nâng cấp bài viết cũ của bạn (đang update)
 • Hướng dẫn cập nhật mới data cho một nhóm từ khóa (đang update)
 • Hướng dẫn dưa thêm nhân sự mới vào làm việc (hỗ trợ cho chương trình Teamwork)

Hỗ trợ từ project ban đầu khi đăng ký SMART:

 1. Phân tích từ khóa ngách cho ngành sản phẩm
 2. Cập nhật miễn phí ngách keyword theo yêu cầu mới

Phiên bản miễn phí:

 1. Hỗ trợ phân tích từ khóa ngành