Rollup trong blockchain là gì?

Rollup phát triển nhằm giải quyết các hạn chế về khả năng mở rộng của blockchain, đặc biệt là Ethereum. Khi nhu cầu sử dụng blockchain tăng lên, dẫn đến tắc nghẽn mạng và phí cao.

  • Các giải pháp có thể tăng thông lượng mà không ảnh hưởng đến bảo mật đã khám phá các giải pháp mở rộng quy mô Layer 2, được xây dựng trên lớp cơ sở Blockchain Layer 1.

Rollup là gì?

Rollup là một giải pháp kỹ thuật mạnh mẽ được thiết kế để nâng cao khả năng mở rộng của lớp cơ sở đồng thời giảm thiểu các giả định về độ tin cậy.

Có thể hiểu, Rollup là một blockchain kế thừa sự đồng thuận (Consensus) và tính sẵn có của dữ liệu (Data Availability) từ một blockchain khác.

Có hai cách tiếp cận khác nhau để xây dựng Rollup:

  • Thiết kế mặc định, Rollup kèm với một Bridge mặc định để tương tác với lớp cơ sở.
  • Sovereign Rollup, Rollup không kèm theo một Bridge mặc định.

Thiết kế đầu tiên đang được áp dụng phổ biến trong thị trường vì nó cho phép kết nối giảm thiểu các giả định tin cậy với lớp cơ sở và mang lại nhiều thuận lợi trong việc phát triển hệ sinh thái.

Xem chi tiết: Rollup là gì? Sự đánh đổi giữa chủ quyền và sự liên kết văn hoá với lớp cơ sở

Các bản dịch

English: What is Rollup in blockchain?