Quy trình thực hiện một dự án viết bài content

Quy trình chọn gói, báo giá, và đặt viết content

 1. Báo giá viết bài
  Chọn gói viết bài phù hợp cho nội dung của bạn và xem báo giá
 2. Thanh toán trước
  Thanh toán gói viết bài đã chọn theo hướng dẫn
 3. Xác nhận thanh toán
  Kế toán xác nhận số dư thanh toán, gửi thông báo xác nhận

Quy trình kích hoạt dự án, thực hiện viết bài

 1. Cung cấp thông tin
  Cung cấp thông tin cần thiết theo hướng dẫn làm tư liệu viết bài
 2. Thực hiện viết bài
  Tác giả thực hiện viết bài cho dự án đã kích hoạt. Báo cáo từng phần việc chi tiết
 3. Chỉnh sửa bài viết
  Yêu cầu chỉnh sửa bài viết phù hợp hơn (nếu cần)

Quy trình báo cáo và nghiệm thu dự án viết bài

 1. Gửi báo cáo cuối
  Gửi báo cáo cuối cùng, nghiệm thu dự án đã thực hiện
 2. Đánh giá chất lượng
  Đánh giá chất lượng dự án và thành viên tham gia thực hiện
 3. Lưu trữ thông tin
  Lưu giữ thông tin công việc, nâng cấp quy trình liên quan