Private blockchain là gì?

Private blockchain, hay còn gọi là blockchain riêng tư, là loại blockchain mà chỉ những người dùng được ủy quyền mới có thể tham gia và thực hiện giao dịch.

Khác với public blockchain, private blockchain thường được sử dụng trong các doanh nghiệp và tổ chức nơi mà quyền truy cập và quyền hạn cần được kiểm soát chặt chẽ.

Xem chi tiết: Private blockchain: Tại sao tổ chức sử dụng blockchain Private?

Các bản dịch

English: What is private blockchain?