Phân quyền facebook group để đặt lịch post

Group facebook có trường hợp phân quyền không đặt được lịch post. Việc này làm việc lên lịch cho bài post không thực hiện được. Có vẻ như việc này liên quan đến việc fanpage sử dụng business facebook management.

Fanpage lên lịch đăng bài được cho group giống như sau

uGjeJ9iFSB

Ví dụ như fanpage này:

Fanpage không lên lịch đăng bài được cho group giống như sau

Ví dụ như fanpage này:

Done.
GF Coffee Tea là fanpage, không phải group