Nếu đặt mỗi bài viết ở mỗi project khác nhau không cần thiết, sẽ mất thời gian và khó theo dõi

Project là đơn vị cơ bản để wosetter gom tất cả task trong cùng một kế hoạch với những thuộc tính nhất định. Mục tiêu của project là để giúp bạn dễ quản trị và theo dõi plan hơn. Trong khi task là đơn vị có giá trị với thành viên thực hiện dự án, thì “project” lại rất có giá trị với các wosetter - để quản trị dự án. Vì vậy, hãy cố gắng gom các task liên quan vào một project cụ thể, việc này sẽ giúp công việc của bạn đơn giản và hiệu quả hơn.

Phân chia “plan” vào những “project” theo mục tiêu cụ thể

D plan Plan project_01 Project 01 plan->project_01 project_02 Project 02 plan->project_02 task_01 Task 01 project_01->task_01 task_02 Task 02 project_01->task_02 task_03 Task 03 project_01->task_03

Phương pháp phân chia plan cơ bản

 • Plan: là kế hoạch công việc của bạn, thường lập nên trong một bộ phận cụ thể
 • Project: là một dự án, thường quản lý cho cùng tính chất hay thuộc tính của công việc
 • Task: là đơn vị công việc cơ bản, task được phân cho từng thành viên cụ thể thực hiện

Ví dụ cụ thể phân chia một plan content

Plan của bộ phận biên tập để hoàn thiện content trong tháng đầu tiên chạy website và fanpage

 • OKR là phải có content đủ chất lượng, dựa vào các chỉ số đo được: traffic, click, sale
 • KPI trong khoảng 1 tháng, tùy theo số lượng mà phân cho số thành viên phù hợp

Project cần phân bổ cho 3 nhóm để đạt mục tiêu trên: SEO content, PR contentFacebook content

 1. Project SEO content: cần các thành viên content SEO, tập trung viết mới 100%
 2. Project PR content: cần tập trung vào nội dung chốt sale, chạy Ads và tâm lý khách hàng
 3. Project Facebook content: cần tập trung vào hình ảnh, và mật độ post bài đều đặn

Task thực hiện hàng ngày sẽ cần theo dõi theo những tính chất yêu cầu cụ thể của project trên

 • Task là đơn vị triển khai thực tế. Đối với task, bạn cần follow thường xuyên tiến độ và trao đổi để điều chỉnh chất lượng công việc kịp thời.
 • Thành viên dự án sẽ cần thảo luận, học tập và điều hướng theo các yêu cầu cụ thể để có điều chỉnh phù hợp trước deadline.
D plan Plan Content tháng đầu project_01 Project Content SEO plan->project_01 project_02 Project Content PR plan->project_02 project_03 Project Content Facebook plan->project_03 task_01 Task 01 project_01->task_01 task_02 Task 02 project_01->task_02 task_03 Task 03 project_01->task_03

Sai lầm chủ yếu là việc phân mỗi task mỗi project khác nhau

Việc này sẽ làm bạn khó khăn vì phải theo dõi quá nhiều project riêng lẻ, dù các project đó có thuộc tính của các task trong đó giống nhau. Ngoài ra, bạn sẽ mất công cộng các billing nếu cần phải thanh toán. Việc đối soát nếu có vấn đề cũng mất thời gian hơn.

 • Lý do: bạn không tổng hợp được những task có cùng thuộc tính vào chung một project để theo dõi. Hoặc là bạn bị lúng túng trong cách sử dụng price tool để đưa nhiều task vào project mà bạn cần.

Bạn cũng lưu ý khi đặt nhiều task ở nhiều project khác nhau, hay trong cùng một project; thì điều này chỉ ảnh hưởng về mặt quản lý project, chứ không ảnh hưởng đến thuật toán phân công.

Sử dụng mô hình phân bổ project để đạt hiệu quả cao

Mô hình project kém hiệu quả, khó quản trị

D plan Plan project_01 Project 01 plan->project_01 project_02 Project 02 plan->project_02 project_03 Project 03 plan->project_03 project_04 Project 04 plan->project_04 project_05 Project 05 plan->project_05 task_01 Task 01 Features: a, b, c project_01->task_01 task_02 Task 02 Features: a, b, c project_02->task_02 task_03 Task 03 Features: a, b, c project_03->task_03 task_04 Task 04 Features: x, y, z project_04->task_04 task_05 Task 05 Features: x, y, z project_05->task_05

Mô hình project hiệu quả, dễ quản trị

D plan Plan project_01 Project 01 Features: a, b, c plan->project_01 project_02 Project 02 Features: x, y, z plan->project_02 task_01 Task 01 project_01->task_01 task_02 Task 02 project_01->task_02 task_03 Task 03 project_01->task_03 task_04 Task 04 project_02->task_04 task_05 Task 05 project_02->task_05

Bạn sẽ cần quy ra các yếu tố phù hợp cho content/task như trên, sau đó đưa vào một project có thuộc tính chung

 • Ví dụ: content cho web, chuẩn SEO, 100% fresh, có image

Để thêm nhiều task vào cho một project hãy dùng tính năng Thêm task nữa, để có thể thêm nhiều task vào project của bạn như hình sau.

Lưu ý: nội dung này hướng dẫn tự lập kế hoạch project bằng công cụ tính giá content

zPoRpuosVS