Muốn viết nên bắt đầu viết từ đâu?

Có phải bạn muốn viết cho mình một bài viết nhưng không có ý tưởng/ chủ đề để viết?

Có phải bạn muốn viết mà sợ ai đó phán xét vào bài viết của bạn?

Nếu bạn muốn trả lời các câu hỏi trên thì những slide dưới đây sẽ giúp bạn. Hy vọng những slide này sẽ hữu ích đến bạn!