Link là gì? Ví dụ cụ thể

Link là một liên kết cầu nối đến một trang thông tin trên website. Bạn dễ dàng click vào một link để kết nối đến một page trên website cụ thể. Bằng cách này, lưu lại các link sẽ là cách lưu giữ các thông tin online hiệu quả hơn là copy toàn bộ nội dung đến trang đó.

Ví dụ về một link

Bạn có thể thấy một link hiển thị như sau:

 1. Một link nguyên bản dẫn đến google
  https://www.google.com
  Link cũng có thể viết rút gọn chỉ domain chính
  https://google.com
  Nếu giao thức không bảo mật sẽ như sau
  http://google.com

 2. Một link sử dụng anchor text (văn bản thay thế)
  Click vào đây để truy cập google
  Bạn sẽ thấy một văn bản chèn link trong một vài từ như sau
  “Văn bản ví dụ này bao gồm một link liên kết ← để truy cập vào google”