Landing Page có lợi thế vượt trội hơn so với các trang TMĐT thông thường (Product Detail Page)

X2 TỶ LỆ CHUYỂN ĐỔI TRÊN WEBSITE THEO DỮ LIỆU TỪ 2018, DỰ ĐOÁN 2021 LẠI BÙNG NỔ APP PAGE BUILDER TRÊN CÁC NỀN TẢNG WEBSITE.

Theo một nghiên cứu khoảng 2 tỷ phiên mua sắm trực tuyến toàn cầu năm 2018 của Monetate cho thấy, cứ 4 khách hàng tiềm năng thì có gần 1 nửa được tạo ra bởi các Product Detail Page (PDP). Trong khi đó Monetate đã báo cáo một số chỉ số so sánh giữa việc sử dụng PDP và Landing Page:

Theo tỷ lệ chuyển đổi, khách truy cập vào Landing Page có mức chuyển đổi cao gấp gần 2 lần (2,9%) so với khách truy cập vào PDP (1,5%)

Theo doanh thu, các trang Landing Page tạo ra doanh thu gấp 2 lần so với PDP (3,43% so với 1,72%)

Khách truy cập trên các Landing Page có số lần Page View cao hơn 42% so với những người truy cập vào PDP (12,5 trang / phiên so với 8,8 trang / phiên)

Một điều nữa:

Khách truy cập các Landing Page có ít khả năng thoát hơn so với khách truy cập vào PDP. Điều đó có nghĩa là ít bị bỏ giỏ hàng hơn và đem lại nhiều doanh số thương hmại điện tử hơn.

Với khách truy cập qua các kênh tìm kiếm (Google Search chẳng hạn), có đến 52% khách sẽ thoát trang nếu họ được điều hướng đến 1 PDP nhưng nếu điều hướng họ vào 1 Landing Page thì tỷ lệ thoát chỉ còn 20%.

Với khách truy cập đến từ các chiến dịch tiếp thị trên mạng xã hội, thì việc điều hướng họ vào 1 PDP sẽ có khả năng thoát cao hơn 29% so với điều hướng họ vào 1 Landing Page.

Chính vì vậy, nếu bạn đang xem xét việc bắt đầu một chiến dịch quảng cáo trên Facebook, bạn sẽ biết điều thông minh và có lợi cho bạn nhất để làm - Tạo ra một Landing Page chuyên dụng dựa trên nền tảng LadiPage là một lựa chọn khôn ngoan.

Đừng lãng phí tiền quảng cáo vào một trang sản phẩm thông thường. Hãy có lựa chọn khôn ngoan để tối ưu Quảng cáo cũng như tối ưu tỉ lệ chuyển đổi khách hàng.

Nguồn: Bình Nguyễn - Cộng Đồng LadiPage Vietnam