Lỗi nâng cấp hệ thống 12/05/2022

,

Ngày 12/05/2022 xảy ra lỗi nghiêm trọng trên hệ thống working24. Do một trong những chức năng update tự động không hoạt động đúng, nên hệ thống wo24 bị gián đoạn hoạt động từ khoảng 9:00 AM → 23:45 PM 12/05/2022.

Hiện tại, lỗi này đã được khắc phục và bạn có thể sử dụng các chức năng bình thường

Lỗi gây ra do kỹ thuật test nâng cấp hiệu năng, và một trong những function dùng để upgrade tự động đã gây lỗi hàng loạt. Những khu vực ảnh hưởng nặng nhất có thể là:

  1. Hệ thống order
  2. Hệ thống workflow
  3. Hệ thống notification
  4. Hệ thống trao đổi
  5. Hệ thống HR
  6. Kế toán liên quan

Các gián đoạn trong thời gian này sau đó đã được “restore” để ghi nhận các hoạt động trong ngày. Tuy nhiên, bạn vẫn cần phải check lại thủ công, nếu có tương tác với wo24 trong ngày về các vấn đề:

  • Vẫn có những hành động không thể ghi nhận hoàn toàn khi lỗi xảy ra. Bạn hãy tự kiểm tra, nếu wo24 có thiếu trong việc ghi nhận thông tin của bạn sau đó.

  • Phân công và nhận việc của thành viên không “restore”. Để bạn có thể chủ động thời gian làm việc ở ngày tiếp theo. Chúng tôi không biết bạn có lịch bận trong ngày tiếp theo không. Vì vậy, thành viên sẽ tự chủ động để quay lại công việc.

Những lỗi kỹ thuật nghiêm trọng hiếm khi xảy ra, nhưng chúng tôi rất lấy làm tiếc. Các quá trình nâng cấp sẽ thận trọng hơn, dựa trên tiền lệ này.