Khắc phục lỗi chrome khi comment trong dự án

Một lỗi phát hiện trong chrome khi bạn comment trong dự án để yêu cầu được xử lý hoặc điều chỉnh vấn đề. Lỗi này làm bạn không thể gõ nội dung trong khung comment. Bất kỳ ký tự nào bắt đầu viết, sẽ bị xóa ngược lại.

Hiện tại, đây là lỗi do chrome của bạn, do bị cài extension ngoài ý muốn hoặc nhiễm virus. Rất ít trường hợp chrome bị như thế này, tuy nhiên bạn cần biết chính xác chuyện gì đang xảy ra và cách xử lý nếu gặp vấn đề này.

Cách xử lý để có thể comment tạm thời như sau:

  • Sử dụng chế độ ẩn danh (incognito) của chrome
  • Hoặc sử dụng trình duyệt khác như firefox
  • Bạn nên cài lại chrome, làm sạch extention, và quét virus