Hướng dẫn thay đổi hình ảnh Slider của Slider Revolution trên wordpress

Slider trong theme wordpress thường được cấu tạo bằng plugin Slider Revolution. Bài viết này hướng dẫn bạn thay đổi hình ảnh trong Slider Revolution. Một slider bình thường hay sử dụng một hình đơn lẻ, hoặc dùng background làm hình trình chiếu.

Xem hướng dẫn thay đổi hình ảnh trong Slider Revolution trong video sau:

** Bạn xem thêm hướng dẫn đo kích thước slider để biết kích thước hình ảnh cần làm cho slide tương ứng