Hướng dẫn khắc phục tình trạng Chrome dịch sai nghĩa trên page do Google translate

Nếu bạn vào trang web bằng trình duyệt Chrome, đôi khi bạn sẽ gặp vấn đề với trình biên dịch ngôn ngữ tự động của Chrome. Chrome xác định bạn là người dùng tiếng Việt, nên sẽ tự động dịch lại ngôn ngữ trên page, đôi khi điều này làm nội dung trên page bị mất ý nghĩa gốc của nó. Bạn cần làm theo một trong 2 phương pháp sau để khắc phục:

Điều này rất quan trọng khi bạn sử dụng Chrome cho công việc. Google translate tự dịch sai nghĩa, dẫn đến việc bạn không hiểu được yêu cầu. Khi bạn lưu, nội dung làm việc cũng bị lệch lạc, sẽ dẫn đến nhiều vấn đề rất phiền phức.

Vì vậy, hãy cố gắng điều chỉnh Chrome trước khi làm việc theo hướng dẫn sau

1. Yêu cầu xem bản chính thức của page ban đầu:

Nhấn vào nút Google translate trên Chrome như hình sau, và yêu cầu xem bản gốc của page

2. Thêm ngôn ngữ mặc định, để ngôn ngữ này không bị dịch:

Bạn nên thêm ngôn ngữ mặc định là English (hoặc một ngôn ngữ nào đó mà bạn thường hay dùng và không muốn bị dịch lại). Xem video sau để biết thao tác điều chỉnh thêm ngôn ngữ trong Chrome.