Hướng dẫn xóa cookies khi trang quản trị web hoạt động bất thường

Trong vài trường hợp trang quản trị admin wordpress sẽ không hoạt động ổn định. Các vấn đề này gây ra do những nâng cấp mới có thể gây xung đột cookies. Bạn sẽ thấy:

 • Không hiển thị category khi post bài
 • Không di chuyển được các phần tử trong admin
 • Không post bài được, hoặc không upload image được
Cookies là gì?

Cookie là các tệp được trang web bạn truy cập tạo ra. Cookie giúp trải nghiệm trực tuyến của bạn dễ dàng hơn bằng cách lưu thông tin duyệt web. Với cookie, các trang web có thể duy trì trạng thái đăng nhập của bạn, ghi nhớ tùy chọn trang web và cung cấp nội dung phù hợp với vị trí của bạn.

Có hai loại cookie:

 • Cookie của bên thứ nhất do trang web mà bạn truy cập tạo ra. Trang web được hiển thị trong thanh địa chỉ.
 • Cookie của bên thứ ba do các trang web khác tạo ra. Các trang web này sở hữu một số nội dung như quảng cáo hoặc hình ảnh mà bạn thấy trên trang web mình truy cập.

Bạn cần xóa cookies website trong trường hợp này, vì cookies cũ trên trình duyệt của máy bạn đang bị xung đột với các nâng cấp mới.

Cách xóa cookies của website

 1. Mở Chrome trên máy tính
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm và sau đó Cài đặt
 3. Trong mục “Quyền riêng tư và bảo mật”, hãy nhấp vào Cookie và các dữ liệu khác của trang web
 4. Nhấp vào Xem tất cả cookie và dữ liệu trang web
 5. Ở trên cùng bên phải, hãy tìm kiếm tên của trang web
  Ví du như: working24.page
 6. Ở bên phải trang web, hãy nhấp vào biểu tượng Xóa Xóa

Clip hướng dẫn thao tác chi tiết

LdrjYmsNGp

Hướng dẫn này theo tài liệu của Google Chrome
Xóa, bật và quản lý cookie trong Chrome - Máy tính - Google Chrome Trợ giúp

Để nhanh hơn, bạn có thể nhấn nút xóa tất cả cookies, thay vì chỉ xóa cookies riêng chỉ website của bạn. Nhưng cách này sẽ làm dữ liệu login của bạn ở các web khác mất, và bạn cần login lại. Việc này rất không tiện khi bạn quản trị nhiều công việc online, nên không khuyến nghị.