Hướng dẫn về cách định dạng phone nhận thông báo

Working24 thường gửi thông báo qua phone cho bạn, chức năng này khá hữu ích khi bạn theo dõi thông tin cập nhật của project, billing, hoặc các thông tin quan trọng:

  • Tình trạng project
  • Billing hướng dẫn
  • Thông tin khác

Để nhận được thông báo qua phone, bạn sẽ cần điền chính xác thông tin phone mà bạn muốn nhận thông báo khi order. Các định dạng phone hỗ trợ trong nước Vietnam tương đối tự do, nên thường bạn không cần quá lưu ý khi điền số phone:

0915656899, 091.5656.899, 84915656899…

Tuy nhiên, nếu ở nước ngoài, bạn vẫn có thể nhận thông báo qua phone từ working24. Nhưng cần điền đúng định dạng cho đầu số phone quốc tế. Như ví dụ sau:

  • Australia có mã số phone quốc gia là +61
  • Số phone của bạn tại Australia là 0455588899
  • Định dạng lại bằng cách bỏ số “0”, và thêm mã số quốc gia ở đầu +61455588899

Như vậy, bạn sẽ có số phone order với working24 là +61455588899 (gồm cả dấu “+”)
(Tương tự cho các quốc gia khác)

Bạn có thể tra cứu mã số phone các quốc gia tại đây (click xem)

V2GZ1GBO9L