Hướng dẫn tạo Menu mới cho website

Menu là một danh sách các link đến nhiều vị trí trong website như page, posts, category được lên danh sách và có thể đính vào một vị trí trên website để người dùng truy cập. Menu trong website thường nằm ở vị trí đầu (header), và được kỹ thuật hieuqua tạo sẵn. Tuy nhiên, bạn có thể sẽ muốn tạo ra một menu mới để sử dụng.

Bài viết này hướng dẫn bạn dùng hệ quản trị web (admin) để tạo ra một menu (trình đơn) mới cho website. Sau đó, bạn có thể sẽ chọn vị trí xuất hiện của Menu này tùy theo bố cục của theme.

** Để tạo Menu mới trong Wordpress, bạn vào mục sau trong trang quản trị:

Giao diện > Menu > tạo một trình đơn mới

Xem hướng dẫn tạo Menu mới và chọn vị trí xuất hiện cho menu trong video sau: