Hướng dẫn sửa Logo cho website wordpress

Logo website wordpress thường được sửa trong phần điều chỉnh theme của nhà phát triển thứ 3. Logo là một hình ảnh, tốt nhất là dạng hình .png (được tách nền sẵn). Logo website được hieuqua lấy màu nền thiết kế cho toàn bộ website. Vì vậy, nếu thay đổi logo bạn cần chú ý đến màu sắc này của website.

** Khi điều chỉnh logo cho website bạn cần biết cách đo kích thước hình ảnh trên website

Bài viết này hướng dẫn bạn sử dụng trong phần quản lý website (admin) để điều chỉnh, thay đổi logo website hoặc tùy chỉnh logo khi cần thiết. Chúng tôi sẽ đơn cử vài trường hợp, các trường hợp khác nếu hieuqua chưa cập nhật kịp cũng tương tự như vậy.

Logo của wordpress điều chỉnh chủ yếu ở một trong 2 vị trí sau:

  1. Appearance > Theme Options >General

  2. Theme Options (Hoặc tên theme) > General

Xem hướng dẫn sửa logo trên theme Bizcon trong video sau: