Hướng dẫn lấy link trên website sản phẩm

Đôi khi bạn sẽ muốn lấy link sản phẩm hoặc bài viết trên một website. Link sẽ giúp bạn lưu đủ thông tin trên trang đó, lần sau bạn chỉ cần nhắp vào vào truy cập vào trang đó qua link để xem thông tin.

Link là gì?

Cách để lưu một link trên website

 1. Mở trình duyệt web, thường là Chrome
  Nếu thao tác trên smartphone, app sẽ tự mở nếu bạn click vào link website
  (Xem tiếp ở bước 2)
 2. Truy cập vào trang cần lưu thông tin, và copy link
  Xem hướng dẫn chi tiết trên máy tính (click xem)

  Bước 1: Vào trang chủ, ví dụ như: Amway.com.vn (click vào đây)
  Bước 2: Sau khi vào web, dùng menu để đến trang thông tin chi tiết (như hình sau)

  Bước 3: Sau đó, vào sản phẩm bạn cần xem thông tin

  Bước 4: Sau khi đã vào đúng trang thông tin, copy link trên trình duyệt

  Xem hướng dẫn chi tiết trên smartphone (click xem)

  Bước 1: Vào trang chủ, ví dụ như: Amway.com.vn (click vào đây)
  Bước 2: Sau khi vào web, dùng menu để đến trang thông tin chi tiết (như hình sau)


  Bước 3: Sau đó, vào sản phẩm bạn cần xem thông tin

  Bước 4: Sau khi đã vào đúng trang thông tin, copy link trên app
  Nếu trên app zalo

  Nếu trên app chrome

Lưu ý: mỗi link đến sản phẩm hay thông tin đều hoàn toàn khác nhau
Ví dụ một link sản phẩm:
https://www.amway.com.vn/vn/p/110661

Chia sẻ liên kết

Sau khi đã lưu link liên kết, bạn có thể chia sẻ link, đơn giản bằng cách dán

Bằng cách này, bạn có thể gửi link sản phẩm cụ thể trên web đến cho khách hàng
Khách hàng chỉ cần click vào link sản phẩm là có thể xem ngay sản phẩm chi tiết. Thay vì phải click qua nhiều thao tác từ khi bắt đầu vào web, giống như bạn đã làm