Hướng dẫn ghi chú (note) cho task trong project

Đôi khi, bạn sẽ muốn ghi chú thêm thông tin cho task trong project. Ghi chú thông tin giúp bạn dễ đánh dấu cho công việc trong project. Ví dụ như:

 1. Đánh dấu rằng bài viết đã được post
 2. Lưu ý về vấn đề nào đó đang làm việc với member
 3. Ghi chú về nội dung đang làm dở…

Ghi chú (note) chỉ hiệu lực cho bảng report mới của app wo24
Bạn phải sử dụng app wo24 để có thể thực hiện lệnh ghi chú /task_note

 • Để dùng app, hãy nhờ support invite bạn vào app

Các bước thực hiện ghi chú

 1. Vào app working24

 2. Đến project tương ứng trong stream

 3. Sử dụng lệnh /task_note để ghi chú
  Ghi chú: /task_note [id] //Ghi chú của bạn tại đây

  • Ví dụ ghi chú bài số 03: /task_note 3 //Post fb

  Xóa ghi chú: /task_note [id] delete

  • Ví dụ xóa ghi chú bài 03: /task_note 3 delete

Video hướng dẫn thao tác ghi chú chi tiết