Hướng dẫn điều chỉnh thông tin SEO cho Trang chủ

Thông tin SEO của website được hiển thị trên Google, gồm có 3 thành phần Tiêu đề, URL, Mô tả. Những thông tin này ảnh hưởng đến chiến lược SEO của website. Thông tin SEO của trang chủ gắn liền với domain chính của website, sẽ hiển thị dưới dạng như hình sau:

Bài viết này hướng dẫn bạn điều chỉnh các thông tin SEO trên trang chủ của website. Cần lưu ý rằng trong cấu trúc website hieuqua thiết kế, phần điều chỉnh này có thể nằm ở page hoặc tùy chọn của theme

  1. Thông tin SEO của Page: do trang chủ được tạo ra từ 1 page
  2. Thông tin SEO của theme: do nhà phát triển theme quy định cấu trúc đặc biệt cho trang chủ

Xem hướng dẫn điều chỉnh thông tin SEO cho trang chủ từ page trong video sau: