Hướng dẫn điều chỉnh thẻ <Heading> trong bài viết

Bài này hướng dẫn bạn sử dụng chính xác các thẻ <heading> trong nội dung SEO. Sử dụng chính xác giúp content SEO tăng điểm hiệu quả hơn về mặt kỹ thuật.

Thẻ <heading> trong bài viết là một tiên chí SEO quan trọng mà bạn sẽ muốn điều chỉnh. Thẻ <heading> khai báo với Google những phần nội dung tóm lược quan trọng để robot ưu tiên crawl, trước tất cả những nội dung khác. Vì vậy, <heading> trong SEO như một dàn bài cơ bản trong bài viết. Bạn có thể xây dựng dàn bài cơ bản chuẩn SEO cho bài viết dựa theo 6 thẻ <heading> sau, với thứ tự quan trọng giảm dần:

  • <h1> được working24 sử dụng sẵn trong source website, tương đương thẻ Tiêu đề <title>
  • <h2> được working24 sử dụng sẵn trong source website, tương đương Mô tả bài viết <meta "description">
  • <h2> giống thẻ mô tả, khuyến nghị bạn nên sử dụng cho Đoạn đầu tiên trong bài viết
  • <h3> khuyến nghị bạn nên sử dụng cho các Tiêu đề phụ trong bài viết
  • <h4> ít dùng, nên sử dụng cấp dưới tiêu đề phụ, hoặc cho các Number list hoặc Toggle list
  • <h5, h6> do giá trị thấp nên ít dùng

Xem hướng dẫn chèn thẻ <heading> vào bài viết trong video sau:

Bài viết hướng dẫn sử dụng thẻ heading bằng tiếng Anh cho website của bạn: