Hướng dẫn đăng nhập vào website bằng tài khoản Google

Website được working24 thiết kế giúp bạn đăng nhập nhanh bằng tài khoản Google. Bạn chỉ cần nhấn sử dụng tài khoản Google của bạn để đăng nhập.

  1. Vào link https://[web của bạn]/wp-admin/
  2. Đăng nhập bằng tài khoản Google của bạn

Website sẽ tự redirect đến các link phù hợp cho quá trình login
Lưu ý: hạn chế login trong facebook app, vì facebook thường bị lỗi với user google