Hướng dẫn đổi Video trên page trong Visual WPBakery Editor

Thông thường, các page “trang chủ”, “danh mục”, “portpolio” của bạn được thiết kế bằng Visual WPBakery Editor. Visual WPBakery Editor giúp cho việc thiết kế ra các page như ý được điều khiển dễ dàng bằng click hoặc kéo thả; tránh được các mã shortcode rắc rối khác.

Video sau hướng dẫn bạn sử dụng tính năng Video Player của Visual WPBakery Editor để thay đổi video trên youtube của bạn. Video đã được wo24 thiết kế cấu trúc trên page bắt mắt, trong video sau, bạn chỉ cần thay đổi video mình muốn phù hợp vào là được: