Hướng dẫn đưa các link thông tin vào thành phần trên website

Thành phần trên website được tạo bởi nhà phát triển giao diện (template) của website. Kỹ thuật thiết kế ban đầu có thể đưa một link demo, bạn có thể muốn thay thế link demo này thành một nội dung của riêng bạn. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn thay đổi link demo đó thành link bài viết với nội dung mong muốn của bạn.

*** Lưu ý: trong bài viết này, link trên là do một thành phần của template (giao diện website). Để điều khiển link này bạn phải vào khu vực cài đặt dành cho giao diện trong hệ thống quản trị. Bạn sẽ thấy nó ánh xạ vào một menu cụ thể, và như vậy bạn phải điều khiển link trong menu này. Một vài trường hợp khác có thể link lại nằm trong widget.*

Trong cài đặt giao diện, ta dễ thấy thành phần này được sử dụng bởi Menu "Dịch vụ"

Như vậy, ta chỉ đơn giản vào menu để ánh xạ link về cho bài viết là được. Đầu tiên, bạn hãy tạo một bài viết nội dung có thông tin cần thiết. Sau đó, hãy điều chỉnh Menu để đưa bài viết đó vào sử dụng là được. Hãy xem hướng dẫn sau để biết được cách thực hiện chi tiết cho 2 bước này nhé:

Xem hướng dẫn tạo bài viết hoặc trang nội dung cho thông tin bạn cần trình bày

Xem hướng dẫn đưa bài viết (hoặc trang) vào Menu để thông tin được dùng trên Menu đó