Hướng dẫn cung cấp thông tin định vị sản phẩm, ngành hàng cho project

Thông tin định vị là phương thức thu thập thông tin cơ bản về sản phẩm để cung cấp cho các thành viên thực hiện project cho bạn. Đây là quy trình được working24 sáng tạo ra để giúp bạn đạt hiệu quả cao hơn trong quá trình cung cấp thông tin cho thành viên thực hiện dự án.

Quy trình định vị, bổ sung thông tin cho project

Ban đầu quy trình định vị bao gồm 3 yếu tố sau, sau này chúng tôi tách ra thành 3 khu vực riêng biệt để bạn có thể dễ cung cấp thông tin, và dễ lược bỏ yếu tố nào không thực sự quan trọng cho dự án content:

1. Thông tin định vị sản phẩm (được trình bày trong bài viết này)
2. Thông tin doanh nghiệp, kinh doanh (contact bao gồm luôn trong thông tin định vị)
3. Thông tin khách hàng mục tiêu

Chúng tôi phát triển quy trình định vị qua nhiều phiên bản theo yêu cầu khách hàng để quá trình cung cấp thông tin này cho thành viên thực hiện project ngày càng thông minh hơn.

Khi bắt đầu dự án content, bạn nên kiểm tra, và cung cấp thông tin định vị sản phẩm này để các thành viên thực hiện project cho bạn có thông tin tốt nhất. Yếu tố này rất quan trọng giúp nâng cao chất lượng dự án, đặc biệt là content.

Nếu bạn đã thực hiện dự án với working24 rồi, và muốn điều chỉnh thông tin định vị cũ. Hãy nhấn vào nút “Tạo thông tin định vị khác cho sản phẩm” ở phía dưới bảng cũ:

Lưu ý: bạn nên cung cấp thông tin định vị ngay sau khi dự án được kích hoạt. Trong phiên bản mới của working24, chúng tôi cho phép thành viên project thực hiện công việc ngay, thay vì phải chờ đợi quá trình cung cấp thông tin đầy đủ. Vì vậy, thông tin định vị được xem là quy trình phụ, bạn cần cập nhật ngay thông tin này để tác giả sớm có thông tin tốt nhất.

Trong trường hợp đã có tác giả nhận viết. Khi bạn cập nhật thông tin định vị, hệ thống sẽ tự động cập nhật thông tin cho các task chưa được phân công. Riêng task đã thực hiện, bạn có thể comment trao đổi riêng, để yêu cầu thành viên điều chỉnh cho task đã hoàn thành.

Bổ sung thông tin contact, trong form định vị (24/10/2021)

Thông tin contact sẽ bổ sung và cần cập nhật trong bảng định vị sản phẩm, ngành hàng. Chúng tôi xác nhận contact là một trong những thông tin định vị khá quan trọng trong project của bạn. Vì vậy, thay vì phải cập nhật thủ công trong phần “Custom” khi order; bảng định vị sẽ giúp bạn biết phải cung cấp contact sao cho đầy đủ, giúp content và các sản phẩm của bạn cho khách hàng không bị sót thông tin contact này.

  • Để cập nhật thông tin này, hãy vào form định vị trong project của bạn

Thông tin contact sẽ có những lợi ích sau cho các project

  1. Cung cấp thông tin liên hệ cho khách hàng của bạn
  2. Cập nhật contact cho page/website/form liên quan của bạn