Hướng dẫn config Litespeed cache cho website

Litespeed cache hỗ trợ đặc biệt cho nền tảng server của working24. Chúng tôi đã setup nền tảng cơ bản của server để đặc biệt hỗ trợ cho cache này của wordpress. Bạn có thể tự tùy chỉnh cache cho phù hợp hơn với tình trạng website. Tuy nhiên, sau đây là những lưu ý quan trọng khi tùy chỉnh Litespeed cache:

Nếu cảm thấy một page có lỗi, bạn có thể test xem có phải do cache bị lỗi không bằng cách thêm tham số vào URL của page theo cú pháp sau:

?LSCWP_CTRL=before_optm
 • Ví dụ như URL page của bạn là https://yourpage.com/slug-page-01/
 • Bạn sẽ cần sửa URL kiểm tra như sau
  https://yourpage.com/slug-page-01/?LSCWP_CTRL=before_optm

Link thứ 2 sẽ cho kết quả load page hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi cache litespeed. Bằng cách này, bạn sẽ kiểm tra được lỗi page hiện tại có phải do cache hay không.

Nếu có vấn đề về cache, bạn có thể tự tùy chỉnh Litespeed cache để tránh các lỗi hiện tại. Hãy xem những lưu ý quan trọng sau khi thực hiện các tùy chỉnh này.

 • Để tùy chỉnh Litespeed cache, bạn vào website wordpress admin, và đến phần
  Litespeed Cache trên menu admin
 • Các tùy chỉnh mặc định là tối ưu nhất cho tốc độ web
  Vì vậy, hạn chế thay đổi nếu bạn không thấy nó ảnh hưởng đến lỗi cần test

Luôn xóa dữ liệu cache sau khi tùy chỉnh, để test kết quả sau cùng cho website của bạn được chính xác

 • Sau khi tùy chỉnh lại cache, bạn cần xóa toàn bộ dữ liệu cache để có thể test chính xác ảnh hưởng của tùy chỉnh vừa thực hiện. Nếu không, thường thì bạn sẽ thấy cache gần như không bị ảnh hưởng sau khi tùy chỉnh.

Cách thực hiện như sau:


Các thành phần sau khả năng cao sẽ gây lỗi, nên mặc định sẽ bị OFF

 • JS Combine External and Inline: gây lỗi hiển thị hình ảnh, và các lỗi js
 • Lazy Load Images: không tương thích với js settings, gây lỗi hình ảnh
 • Localization Files: gây lỗi cho những file js từ library bên ngoài
  Cần test thủ công từng trường hợp, wo24 fix cho google tag manager. Về sau, bạn chỉ cần add các scripts cần sử dụng qua google tag manager để sử dụng là được.

Các lỗi khác thường liên quan đến tùy chọn JS Combine

(Tương tự cho CSS Combine, nhưng JS thường dễ bị lỗi hơn)

 • Vấn đề các file js: cập nhật mới nhất của plugin sẽ giúp bạn fix các trường hợp phổ thông liên quan đến core và các thành phần wordpress. Tuy nhiên, việc này khó hỗ trợ trong trường hợp bạn có những file js tự build. Khi này, việc combine dễ bị lỗi.
 • Cách xử lý nhanh: cách nhanh nhất để xử lý trường hợp lỗi là tắt chức năng js combine của cache. Thường các lỗi liên quan lập tức sẽ không bị nữa. Tuy nhiên, cách này sẽ giảm đáng kể hiệu năng của cache, do mất chức năng combine.
  Hoặc bỏ cache ở URL lỗi: một cách xử lý lỗi nhanh nữa là bạn có thể bỏ qua cache ở ngay URL lỗi bằng tùy chọn Tuning > URI excludes. Dĩ nhiên cách này sẽ làm page đó load chậm, vì không được cache hỗ trợ.
 • Cách xử lý thủ công (được khuyến nghị, vì hiệu quả hơn): bạn cần kiểm tra lần lượt các thư viện liên quan đến js gây ra vấn đề combine. Tool ConsoleNetwork của trình duyệt là một phương pháp tốt giúp bạn kiểm tra được lỗi phát sinh từ các thư viện js liên quan. Bạn có thể xem thêm hướng dẫn chi tiết về cách gỡ lỗi trong link sau:
  CSS/JS Issues | Troubleshooting | LSCache for WordPress | LiteSpeed Documentation

Các lỗi thường liên quan đến cache litespeed

(Xảy ra khi bạn thường sử dụng Rest API, và tham số của login user)

 • Vấn đề của cache: thông tin của user khác có thể sẽ đè lên user hiện tại, do sử dụng cache, và do không phân biệt được thông tin nhạy cảm giữa các user.
 • Cách khắc phục nhanh: disable cache với các tài khoản user có sử dụng Rest API, hoặc tham số login user. Bạn làm như trong hình sau: