Hướng dẫn comment trong bảng dự án (trello card)

Comment trong bảng dự án trello giúp bạn trao đổi về vấn đề tổng quát của toàn bộ dự án (quản lý bằng trello card). Tại đây biên tập, admin và kỹ thuật sẽ cố gắng follow các yêu cầu liên quan và request xử lý vào các item chi tiết hơn. Lưu ý:

1. Tốc độ xử lý của comment trong trello card chậm hơn so với comment trong item
2. Tập trung hỗ trợ các vấn đề chung của dự án, góp ý và nâng cấp quy trình làm việc
3. Phải đăng nhập trello để có thể comment, đăng nhập trello chưa đồng bộ hoàn hảo với đăng nhập của hệ thống working24.net


Comment trong bảng dự án (trello card)


Comment trong item, xử lý công việc chi tiết

Lưu ý khi login trong trello để làm việc trong bảng dự án (trello card) của working24.net

1. Phải login bằng tài khoản google (hoặc gmail)
2. Phải là gmail đã đăng ký dự án với working24.net
3. Working24 sẽ chuyển chế độ private để bảo mật dự án của bạn, sau khi bạn login. Từ lúc đó về sau, để xem thông tin dự án bạn bắt buộc phải login trello.
4. Nếu không đúng gmail, bạn vẫn thực hiện dự án được, nhưng ở chế độ chỉ xem và không thể comment trong trello card. Bảng dự án của bạn cũng không thể trong chế độ private, không bảo mật và bất cứ ai cũng có thể xem thông tin dự án của bạn, giống như bạn.


Login trello, để có thể comment trong bảng dự án


Login bằng tài khoản google đã đăng ký dự án


Khung comment trong bảng dự án hiện ra, sau khi bạn login trello thành công