Hướng dẫn cài đặt SMTP mail cho website

Để website có khả năng gửi email thông báo các vấn đề liên quan đến hệ thống quản trị web, bạn phải cài đặt SMTP cho nó. Bài viết này hướng dẫn bạn cài đặt phương thức gửi email (SMTP) cho web, để web có thể gửi thông báo hoặc các tính năng liên quan đến gửi email mà bạn cần.

Plugin hỗ trợ tốt nhất (đã test): WP Mail SMTP

** Lưu ý: Plugin “Postman SMTP” cũng tốt tương tự, nhưng sau một thời gian sử dụng, kỹ thuật đã gặp lỗi xung đột gây bất ổn cho website. Thời gian khắc phục của phiên bản hiện tại quá chậm nên hệ thống chuyển qua sử dụng “WP Mail SMTP” với đánh giá ổn định và thời gian fix lỗi tốt hơn.

Các hỗ trợ SMTP cho phương thức gửi Email của WP Mail SMTP:

  1. PHP: sử dụng nền tảng của hosting để gửi email (Hạn chế sử dụng, vì mặc định hieuqua sẽ khóa tính năng gửi email của hosting do tính năng này sẽ làm hệ thống dễ bị tấn công vì bảo mật kém)
  2. Google: sử dụng nền tảng Gmail để gửi (Khuyến nghị sử dụng nếu bạn gửi không quá nhiều email mỗi ngày). Gmail cung cấp tính năng SMTP dễ dùng và dễ quản lý nhất đối với quy mô nhỏ.
  3. Maigun, Sendgrid, Others: các tính năng cao cấp của những Server chuyên SMTP, sẵn sàng cho bạn có thể trả phí hoặc sử dụng song song các hệ thống khác để có cùng báo cáo SMTP.

Bạn xem hướng dẫn cài đặt và sử dụng Google làm SMTP cho web trong link sau: