Hướng dẫn cài đặt app working24 trên smartphone

Working24 app là nền tảng chính sử dụng cho members. App xây dựng và liên kết với hầu hết tiện ích sử dụng trên hệ thống, và giữa các member.

Cài đặt app working24

 1. Mở trình duyệt Chrome (hoặc Brave) và truy cập vào https://help.working24.net

  Screenshot_20230526_171708_Chrome

 2. Sau khi vào web, nhấn vào Option > Cài đặt ứng dụng

  Screenshot_20230526_171731_Chrome —> Screenshot_20230527_161150_Chrome

 3. Sau khi cài đặt thành công, bạn đã có ứng dụng working24 trên smartphone

  Screenshot_20230526_171903_One-UI-Home

 4. Login vào tài khoản member để mở khóa chức năng app, và nhận thông báo app

  Screenshot_20230526_171913_Chrome

  —> Screenshot_20230526_171924_Chrome —> Screenshot_20230526_171955_Permission-controller

 5. Sau khi đã login, bạn sẽ thấy các chức năng app dành cho member

  Screenshot_20230526_172008_Chrome

  —> Screenshot_20230526_172026_Chrome —> Screenshot_20230526_172045_Chrome