Hướng dẫn cập nhật từ khóa phủ định (negative keyword) cho bảng SMART

Từ khóa phủ định dùng để loại trừ một từ khóa theo cụm khỏi một SMART ngành hàng. Mục đích chính của việc này là để loại bỏ các từ khóa rác, giúp bảng phân tích từ khóa gọn gàng và dễ theo dõi hơn.

 1. Xem thêm về từ khóa theo cụm theo định nghĩa của Google
 2. Một từ khóa phủ định sẽ được loại trừ hoàn toàn khỏi bảng SMART
  Vì vậy, hãy thận trọng khi đưa một từ khóa về dạng phủ định
 3. Để cập nhật từ khóa phủ định, bạn cần dùng dòng lệnh trong app
  Xem thêm về cấu trúc, cú pháp của dòng lệnh /slash_command
  Sau khi được loại trừ, từ khóa phủ định được thống kê trong app stream

Từ khóa phủ định đặc biệt cập nhật nhiều nhất ở giai đoạn bắt đầu sử dụng robot tracking thứ hạng từ khóa cho website. Việc này nhằm tiết kiệm tối đa chi phí server sử dụng cho robot theo dõi thứ hạng từ khóa.

Tại đây, sẽ hướng dẫn chi tiết về cách sử dụng dòng lệnh /keyword_negative trong app để cập nhật từ khóa phủ định, đồng thời đề cập thêm các yếu tố liên quan.

Phương thức loại trừ của một từ khóa phủ định

Khi một từ khóa phủ định được cập nhật, nghĩa là SMART sẽ loại trừ hoàn toàn một từ khóa theo cụm khỏi bảng phân tích từ khóa. Để dễ hình dung, ta lấy ví dụ như sau:

Ví dụ một danh sách từ khóa hiện tại trong SMART như sau:

du lịch vietravel
vietravel uy tín
du lịch phú quốc
svietravel tại vietnam
vietravel

Cập nhật từ khóa phủ định vietravel vào negative list
(Negative list đơn giản chỉ là một danh sách thống kê các từ khóa phủ định đã có)

Điều này sẽ ảnh hưởng đến việc loại trừ một từ khóa theo cụm “vietravel”

Các từ khóa bị loại trừ có cấu trúc là:
(Chú ý khoảng trắng " " là giá trị quan trọng đánh giá từ khóa theo cụm)

 1. somethingX vietravel somethingY
 2. X-vietravel-Y không bị loại trừ (vì không có khoảng trắng)

Các từ bị loại trừ trong ví dụ sẽ là:

 1. du lịch vietravel
 2. vietravel uy tín
 3. vietravel

Như vậy, theo phương thức này, danh sách trong ví dụ trên sau khi loại trừ sẽ như sau:

du lịch phú quốc
svietravel tại vietnam

Quan trọng nhất là phải hiểu từ khóa phủ định

Tuy SMART cung cấp một công cụ tự động để xử lý từ khóa phủ định. Nhưng quan trọng nhất là bạn phải hiểu phương thức loại trừ cơ bản đã nói ở trên của một từ khóa phủ định để có thể biết chính xác mình đang làm gì, và chuyện gì xảy ra sau khi một từ khóa phủ định được cập nhật và danh sách negative list.

 1. Là hiểu rõ một từ khóa theo cụm sẽ bị loại trừ khỏi SMART
 2. Là biết chính xác các từ khóa được giữ lại trong SMART sẽ là gì, sau khi bạn cập nhật một từ khóa phủ định mới

Điều này rất quan trọng, vì bạn sẽ gặp vấn đề bị mất các từ khóa ngoài ý muốn nếu cập nhật một từ khóa phủ định, mà không hiểu rõ tác động của nó tới danh sách keywords hiện tại.

Cách cập nhật từ khóa phủ định bằng dòng lệnh

Vào app.working24.net sau đó đến stream SMART tương ứng (Kw-từ khóa__website)

Cú pháp dòng lệnh:
/keyword_negative [keyword]*

Sau đó cần refresh lại bảng SMART, hoặc chạy lệnh sau để update tự động:
/keyword_update

Ví dụ muốn cập nhật từ khóa phủ định “vietravel” ở trên, bạn sẽ dùng lệnh sau:
/keyword_negative vietravel
/keyword_update

Sau đó, bạn sẽ thấy thông báo từ khóa phủ định đã được update. Và negative list sẽ thống kê, trong đó có từ khóa phủ định vừa được update.

Đã cập nhật từ khóa phủ định - vietravel

RlkRPLGMTT

Cách loại bỏ một từ khóa phủ định đã có

Đôi khi, bạn không muốn sử dụng một từ khóa phủ định đã có, và muốn hủy nó khỏi negative list. Việc này nghĩa là các từ khóa theo cụm sẽ được xuất hiện lại trong SMART do không còn bị “phủ định”.

Để loại bỏ một từ khóa phủ định đã có, đơn giản là chạy lại lệnh /keyword_negative một lần nữa cho từ khóa đã có. Và bạn nhớ refresh lại SMART, hoặc chạy dòng lệnh /keyword_update, để thấy update hiệu lực.

Ví dụ để bỏ từ khóa phủ định “vietravel” khỏi negative list, chạy lệnh sau:
/keyword_negative vietravel
/keyword_update

Bạn sẽ thấy thông báo sau:
Đã bỏ từ khóa phủ định - vietravel
Và negative list sẽ không còn từ khóa “vietravel”