Hướng dẫn bỏ tính năng tự động tối ưu hình ảnh để tăng tốc độ quản trị website

Tính năng tối ưu hình ảnh được cài đặt để tự động tối ưu kích thước và dung lượng của ảnh tải lên, tính năng này giúp website của bạn có những hình ảnh không quá lớn, và tăng tốc độ đáng kể khi người dùng truy cập và các trang có hình ảnh đó. Tuy nhiên, tính năng này làm chậm tốc độ quản trị của web, do nó tự động tối ưu theo thời gian thực.

Bài viết này hướng dẫn bạn tắt tính năng tự động tối ưu hình ảnh này của hệ thống đi để tăng tốc độ cho hệ thống quản trị, sau đó bạn có thể tối ưu các ảnh hàng loạt thủ công sau.

Xem hướng dẫn tắt tính năng tối ưu hình ảnh chi tiết trong video sau: