Google analytics 4 - Công cụ theo dõi và phân tích thế hệ mới

Google chính thức ra mắt Google Analytics mới, dịch vụ được thiết kế để cung cấp cho bạn những thông tin cơ bản cần thiết nhằm chuẩn bị sẵn sàng cho các tình huống trong tương lai. Bạn có thể truy cập vào trải nghiệm Google Analytics mới bằng cách thiết lập thuộc tính Google Analytics 4, trước đây gọi là thuộc tính “Web và ứng dụng”.

Giờ đây bạn sẽ theo dõi hành vi người dùng web và ứng dụng với các tùy chọn thông minh và hiệu quả hơn với những tính năng cao cấp hơn nhiều.

  • Lượt xem trang
  • Lượt cuộn
  • Lượt nhấp vào đường liên kết ngoài
  • Lượt tìm kiếm trên trang web
  • Lượt tương tác trên video
  • Lượt tải tiệp xuống

Các tính năng của Google analytics 4 cao cấp và giúp bạn theo dõi hành vi người dùng kỹ lưỡng và chi tiết hơn nhiều so với phiên bản cũ.