Giới thiệu về cộng đồng Help working24

Cộng đồng thảo luận dành cho những bạn có vướng mắc về cách thực hiện công việc. Các chủ đề chúng tôi đang xây dựng tập trung về Marketing, Code, Content, Design và những dự án của working24.net.

  • Hình thức trao đổi hướng đến dạng hỏi đáp
  • Hỗ trợ cho người đi làm, thực hiện công việc
  • Hoạt động phi lợi nhuận, và luôn miễn phí
  • Xây dựng từ những thành viên tình nguyện

Bạn sẽ tìm thấy tại đây cách xử lý vấn đề để thực hiện công việc được tốt hơn. Hãy đặt câu hỏi của bạn tại đây.

1 Likes