Giới thiệu chuyên mục Wosetter

Tài liệu dành cho Wosetter, thường liên quan đến marketing và project
Wosetter là người kích hoạt các project trong hệ thống working24, tương đương với vài trò người lập kế hoạch, chiến lược trong các project của marketing, hoặc hệ thống quản lý.

Nếu bạn order project trên hệ thống working24, thì bạn là một Wosetter
Wosetter sẽ bắt đầu bằng cách sử dụng price tool, và follow chất lượng project
Khách hàng làm việc với hệ thống của working24, cũng chính là một Wosetter

  • Tại đây xây dựng các tài liệu dành riêng cho Wosetter
  • Nội dung thường liên quan đến chiến lược, marketing, quản lý project và billing