Giới thiệu chuyên mục Project

Hướng dẫn khách hàng quản trị dự án và các thành phần liên quan khi sử dụng hệ thống hỗ trợ công việc của working24.net

  • Hướng dẫn và giải đáp thắc mắc khi sử dụng hệ thống working24.net
  • Chỉ hỗ trợ cho người dùng bảng dự án và hệ thống hỗ trợ công việc
  • Chủ đề tại mục này phần lớn liên quan đến nội dung support khách hàng

Nếu cần hỗ trợ trực tiếp, bạn có thể liên hệ qua thông tin sau: