Giới thiệu chuyên mục Beta

Các dự án Beta của working24, trong giai đoạn đang nghiên cứu và phát triển
Tập trung nhiều và phát triển sản phẩm và nghiên cứu công nghệ

Hướng dẫn sử dụng hoặc điều luật sử dụng:

  • Tập trung xây dựng thông tin cho các dự án beta

  • Đây là nội dung của các dự án mang tính chất thử nghiệm (beta version)

  • Giải thích về lợi ích và đặc điểm của các dự án beta, bạn có thể góp ý cho các phiên bản beta của working24 tại đây

  • Một vài dự án beta được sử dụng để hỗ trợ cho các sản phẩm chính