Digital workplace là gì? Tại sao doanh nghiệp cần triển khai chiến lược này?

Nghiên cứu từ tập đoàn tên tuổi hàng đầu thế giới Deloitte

Digital workplace (Môi trường làm việc số) sẽ là tương lai của công việc khi mà chuyển đổi số ngày càng diễn ra mạnh mẽ, mô hình kinh doanh thay đổi bất biến khi nào.

Đây là không chỉ là lựa chọn của doanh nghiệp, mà hơn hết chính đội ngũ nhân sự - những người đang làm việc hàng giờ trong công ty, họ sẽ chọn cho mình một trường làm việc hiệu quả, ở đó có sự cộng tác, chia sẻ, ứng dụng công nghệ thay vì làm tay tất cả.

Thực tế thì, các doanh nghiệp hiện nay đang sử dụng một số thành phần trong môi trường làm số. Nhưng chưa thực sự triển khai nó ở dạng đầy đủ. Điều đầu tiên, là phải hiểu rõ khái niệm và nó có thể giúp doanh nghiệp mang lại giá trị kinh doanh có thể đo lường được như thế nào.

Vậy Digital workplace là gì ?

Digital workplace - Môi trường làm việc số là một chiến lược của doanh nghiệp, bao gồm (1) công cụ (2) quy trình (3) văn hoá và (4) kỹ năng mà nhân viên cần được trang bị để làm việc hiệu quả cũng như cung cấp dịch vụ khách hàng tốt nhất.

Trong môi trường đó, mọi người có thể tương tác trực tiếp, tự động hóa các quy trình kinh doanh, tự động báo cáo dựa trên dữ liệu…

Ngày nay, việc chuyển đổi đang dần trở nên phổ biến trong doanh nghiệp như: Hóa đơn giấy > Hóa đơn điện tử, Chữ ký tay > Chữ ký điện tử, Hợp đồng giấy > Hợp đồng điện tử…

Digital workplace quan trọng với doanh nghiệp như nào ?

Theo Deloitte, có 4 lý do doanh nghiệp cần triển khai chiến lược này:

Để thu hút nhân tài: 64% nhân viên sẽ chọn một công việc được trả lương thấp hơn nếu họ không phải làm việc tại văn phòng.

Tăng năng suất làm việc: các tổ chức có mạng xã hội trực tuyến có năng suất cao hơn 7% so với những tổ chức không có.

Tăng sự hài lòng của nhân viên: các doanh nghiệp sử dụng phần mềm/công cụ truyền thông xã hội nội bộ cho thấy sự hài lòng của nhân viên tăng lên trung bình 20%.

Giữ chân nhân tài: khi mức độ gắn bó của nhân viên tăng lên, tỷ lệ giữ chân nhân viên cũng tăng tương ứng, lên đến 87%.